180
Az SSAB adatvédelmi nyilatkozata

Az SSAB adatvédelmi nyilatkozata

Utoljára aktualizálva 2018. április 16-án

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt a személyes adatok SSAB – beleértve annak leányvállalatait, többek között a Tibnort és a Ruukkit (együtt „SSAB”) – által történő feldolgozásáról. Válaszol azokra a kérdésekre is, hogy milyen személyes adatokat gyűjt az SSAB, milyen célból gyűjti ezeket az adatokat, valamint hogy a Felhasználóknak milyen jogai vannak ezzel kapcsolatban. A Felhasználók lehetnek az SSAB ügyfelei, az ügyfélvállalatok képviselői, potenciális ügyfelek vagy a weboldalt látogató internetes felhasználók (együtt „Felhasználók”).

Az SSAB weboldala tartalmazhat harmadik felek weboldalaira vagy szolgáltatásaira mutató hivatkozásokat (linkek). Ezek a weboldalak vagy szolgáltatások a harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatainak hatálya alá tartoznak. Az SSAB semmilyen felelősséget sem vállal a harmadik felek adatvédelmi nyilatkozataira, illetve a személyes adatok harmadik felek tevékenysége során történő feldolgozására vonatkozóan. Kérjük, fordítson kellő figyelmet a harmadik felek vonatkozó adatvédelmi nyilatkozataira és azok későbbi módosításaira.

 

1. ADATKEZELŐ

Az alkalmazandó adatvédelmi törvény értelmében az adatkezelő az SSAB AB (nyilvántartási szám: 556016-3429, cím: P.O. Box 70, SE-101 21 Stockholm, Svédország), valamennyi vállalati szintű adatfeldolgozásra, például az SSAB csoport összes vállalata számára biztosított marketing eszközökre vonatkozóan. A személyes adatokkal kapcsolatos elsődleges kapcsolattartó elérhetősége az SSAB-nál: e-mail cím: data.privacy(at)ssab.com

Az SSAB felelős annak biztosításáért, hogy a személyes adatok feldolgozása ezen Adatvédelmi nyilatkozatnak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően történjen.

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI ALAPJA ÉS CÉLJA

Az SSAB különböző célokból dolgozza fel a Felhasználók személyes adatait, amely célok az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

2.1. Szolgáltatásnyújtás

A személyes adatok feldolgozásának fő célja a weboldal működésének biztosítása, valamint az SSAB termékeinek és szolgáltatásainak ügyfelekhez történő eljuttatása. A személyes adatok feldolgozása elsődlegesen a Felhasználóval kötött szerződésen alapul, beleértve az ügyféllel történő kapcsolat kialakításához szükséges előzetes feldolgozást is.

2.2. Marketig és kommunikáció

A Felhasználók személyes adatai a Felhasználókkal történő kommunikáció megvalósítására és marketing célokból kerülnek felhasználásra. E tekintetben a feldolgozás az SSAB azon jogos érdekén alapul, hogy a weboldal részeként helytálló és naprakész információt biztosítson a Felhasználók számára. Az is az SSAB azon jogos érdekén alapul, hogy népszerűsítse az SSAB legújabb termékeit és szolgáltatásait, valamint hogy a Felhasználói élményt személyre szabja.

Az elektronikus eszközökkel történő marketing bizonyos mértékben a felhasználók előzetes beleegyezésén alapul, például marketingüzenetek küldése esetében. A Felhasználók alább, a 6. szakaszban további tájékoztatást kapnak a marketingkommunikációról és a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogairól.

2.3. Termék- és szolgáltatásfejlesztési célok

Az SSAB célja, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítson, és hogy megfelelő információkat nyújtson ezekről a szolgáltatásokról a Felhasználók számára. Az SSAB ezért személyes adatokat használhat a például a piac, a Felhasználói csoportok vagy a weboldalak használatának elemzésére a weboldal, valamint az SSAB termékei és szolgáltatásai minőségének fejlesztése és javítása céljából. Ez a feldolgozás az SSAB azon jogos érdekén alapul, hogy növekedhessen és fejlődhessen.

Statisztikai célokból az SSAB sütiket (cookies) és hasonló technikákat alkalmaz, hogy anonim, összesített statisztikai adatokat állítson össze, amely lehetővé teszi számára, hogy megismerje, hogyan használják a Felhasználók a weboldalt, valamint, hogy az oldalt felhasználóbarátabbá tegye. Kérjük, hogy további információkért tekintse meg az SSAB internetes sütikre vonatkozó nyilatkozatát.

2.4. Információbiztonság

Információbiztonsági célokból és a csalások megelőzésének érdekében az SSAB feldolgozhat technikai adatokat, beleértve néhány személyes adatot is. Az SSAB információbiztonsági intézkedéseket tart fenn az üzleti információk és az üzleti vagyon védelme, a személyes adatok védelme, a bűncselekmények megelőzése, valamint a weboldalak és szolgáltatások elérhetőségének biztosítása érdekében. Ez a feldolgozás az SSAB azon jogos érdekén alapul, hogy megfelelő színvonalú hálózati- és információbiztonságot biztosítson.

2.5. A személyes adatok SSAB csoporton belüli belső feldolgozása

A Felhasználók személyes adatait az SSAB csoport más vállalatai is feldolgozhatják. Ebben az esetben a személyes adatok feldolgozása az SSAB azon jogos érdekén alapul, hogy a csoporton belül megfelelő és célszerű módon szervezze és kezelje az ügyfélkapcsolatokat, a marketinget, valamint az információbiztonsági intézkedéseket.

 

3. ADATGYŰJTÉS

Az SSAB különböző eszközök segítségével gyűjthet személyes adatokat, melyek az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

3.1. Ügyfélkapcsolat

Az SSAB a személyes adatokat a jó ügyfélkapcsolat fenntartása – például termékek és szolgáltatások biztosítása és szállítása –, valamint az ügyfélkommunikáció fenntartása érdekében dolgozza fel. Ezen személyes adatok gyűjtése közvetlenül a Felhasználóktól történik.
A Felhasználói kommunikációtól függően az SSAB a következő személyes adatokat gyűjtheti:

 • Alapvető információk a Felhasználóról, például név, e-mail cím és telefonszám;
 • Alapvető információk a Felhasználó munkáltatójáról, például cégnév, cím, e-mail cím és telefonszám;
 • Az ügyfélkapcsolatra vonatkozó információk, mint például a megrendelt termékek és szolgáltatások, az ügyfélkapcsolat kezdetének és végének időpontja;
 • Számlázási információk, mint például számlaszámok, megtörtént és függőben lévő kifizetések, teljesített számlák; valamint
 • Az ügyfélkommunikáció.

 

3.2. A Felhasználó weboldalon keresztül vagy más módon történő kommunikációja az SSAB-val

Az SSAB akkor is gyűjthet személyes adatokat, amikor a Felhasználók kapcsolatba lépnek az ügyfélszolgálattal, használják a weboldal chat szolgáltatását, más módon lépnek kapcsolatba az SSAB-val, feliratkoznak az SSAB hírlevelére, illetve a weboldalon vagy máshol felmérésekben vagy játékokban vesznek részt. Ezen személyes adatok gyűjtése közvetlenül a Felhasználóktól történik.

Az SSAB olyan személyes adatokat is gyűjthet, amelyeket a Felhasználó megosztott az SSAB-val, mint például

 • Alapvető információk a Felhasználóról, például név, e-mail cím és telefonszám;
 • Alapvető információk a Felhasználó munkáltatójáról, például cégnév, cím, e-mail cím és telefonszám;
 • Az SSAB-val történt kapcsolatfelvétel oka és részletei; valamint
 • Felmérések és játékok, amelyekben a Felhasználó részt vett.

 

3.3. A weboldal és a szolgáltatások használata során automatikusan gyűjtött adatok

Az SSAB automatikusan összegyűjti és feldolgozza az alábbi technikai adatokat a Felhasználóról, valamint az SSAB által biztosított weboldal, termékek és szolgáltatások használatáról:

 • IP cím, eszköz azonosító, eszköz típus, operációs rendszer és alkalmazás beállítások;
 • Felhasználói tevékenység, mint például a megtekintett oldalak, és az egyes elemekre történt kattintások;
 • a szolgáltatás használatával kapcsolatos időbélyegzők és naplózási adatok; valamint
 • hely/származási ország.

Ezen technikai adatok automatikusan kerülnek összegyűjtésre a weboldal és a szolgáltatások használata során.

3.4. Egyéb forrásokból gyűjtött adatok

Az SSAB időről időre nyilvánosan elérhető forrásokból és harmadik felektől is gyűjthet adatokat, mint például közösségi hálózatok és marketing vállalatok. Az SSAB például alapvető információkat kaphat a Felhasználó közösségi hálózati profiljáról, amennyiben a felhasználó az SSAB weboldalára vagy szolgáltatásaiba a közösségi hálózati fiókjának használatával jelentkezik be.

 

4. ADATOK MEGOSZTÁSA

Az SSAB a következő harmadik felekkel oszthatja meg a Felhasználó személyes adatait:

 • az SSAB csoport más vállalataival, a fent felsorolt célokból;
 • megbízható szolgáltatókkal, mint például forgalmazókkal és marketing szolgáltatókkal, a fent felsorolt célokból. E megbízható szolgáltatók azonban minden esetben az SSAB nevében járnak el, így továbbra is az SSAB felelős a Felhasználók személyes adatainak felhasználásáért;
 • a törvény által megengedett vagy előírt esetekben annak érdekében, hogy az SSAB megfeleljen az illetékes állami hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek, mint például idézések vagy hasonlóan kötelező érvényű jogi aktusok esetében;
 • amennyiben az SSAB vagyona egészére vagy részére vonatkozóan összeolvadásban, felvásárlásban illetve eladásban érintett; valamint
 • amikor az SSAB jóhiszeműen úgy véli, hogy a megosztás szükséges az SSAB jogainak, a Felhasználók vagy mások biztonságának védelme, csalás kivizsgálása, illetve a kormány kérésére történő válaszadás érdekében.

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK EU-N/EGT-N KÍVÜLRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

5.1. Cégcsoporton belüli továbbítás

Mivel az SSAB csoport néhány vállalata az EU-n/EGT-n kívül található, a Felhasználó személyes adatai az EU-n/EGT-n kívülre, például az Egyesült Államokba is továbbításra kerülhetnek. Ebben az esetben az SSAB az ilyenkor létrehozandó mechanizmusokat, mint például az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket fogja alkalmazni, amelyek lehetővé teszik az adatok EU-n/EGT-n kívülre történő továbbítását.

5.2. Az EU-n/EGT-n kívül található szolgáltatók

Az SSAB a weboldal biztosításához és a szolgáltatások nyújtásához alvállalkozókat alkalmazhat. Szükség esetén, valamint a weboldal biztosításához és a szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékig a személyes adatok az EU-n/EGT-n kívüli országba kerülhetnek továbbításra. Ebben az esetben az SSAB az ilyenkor létrehozandó mechanizmusokat, mint például az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket fogja alkalmazni, amelyek lehetővé teszik az adatok ezekben a harmadik országokban található alvállalkozók részére történő továbbítását. Az SSAB azokra az Egyesült Államokban található vállalatokra támaszkodik, amelyek rendelkeznek úgynevezett adatvédelmi pajzs tanúsítvánnyal. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az Európai Bizottság által kidolgozott adatvédelmi pajzs keretről, valamint a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos alapelvekről szóló további információkat itt tekintheti meg.

 

6. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ

Amikor a Felhasználó megadja az SSAB-nak az elérhetőségi adatait, például egy termék vagy egy szolgáltatás értékesítése során, amikor kapcsolatba lép az SSAB ügyfélszolgálatával, a weboldalon megrendel egy kézikönyvet vagy egyéb anyagot, illetve játékokban vesz részt, az SSAB felhasználhatja a Felhasználó személyes adatait marketing célokra, továbbá hogy népszerűsítse az SSAB legújabb termékeit és szolgáltatásait, valamint hogy személyre szabja a felhasználói élményt. A Felhasználók számára megvan a lehetőség vagy adott esetben a törvények teszik lehetővé, hogy előzetesen elutasítsák az SSAB vagy a csoport más vállalataitól származó marketingkommunikáció fogadását.

6.1. eMarketing

Az SSAB a Felhasználó számára termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos aktualitásokat, hírleveleket és egyéb, meglévő vagy új termékekről és szolgáltatásokról szóló kommunikációs anyagokat biztosíthat e-mail vagy szöveges üzenet (SMS) útján, amennyiben a Felhasználó ehhez előzetesen beleegyezését adta, illetve ha az SSAB az alkalmazandó jog alapján erre egyéb felhatalmazással rendelkezik.

A Felhasználó az e-mailek alján lév�� „leiratkozás” linkre történő kattintással bármikor leiratkozhat a marketingkommunikációs szolgáltatásokról.

6.2. Statisztikák és elkülönítés

Az SSAB létrehozhat felhasználói csoportokat vagy az adatokat szegmentálhatja az SSAB weboldalainak, termékeinek és szolgáltatásainak használatával kapcsolatos anonim, összesített statisztikák készítése céljából, például a felhasználók számának becslésére, a megtekintett oldalakra, az elolvasott e-mailekre, annak kimutatására, hogy a Felhasználók a weboldal mely részeit találják a leghasznosabbnak, a továbbfejlesztendő funkciók azonosítására, valamint a kontextus alapú hirdetések nyújtására a felhasználói csoportok számára. Az e célokból gyűjtött adatokat nem az egyéni felhasználók beazonosítására, hanem annak elemzésére használják, hogy a Felhasználók vagy a Felhasználói csoportok általában hogyan használják a weboldalt vagy a szolgáltatásokat.

6.3. Célzott hirdetés

Az SSAB, illetve az SSAB hirdetési partnerei tartalmat vagy hirdetést is megjeleníthetnek a Felhasználó számára, például láthat egy nemrég megtekintett termékre vonatkozó hirdetést az SSAB weboldalán. Az SSAB sütiket és más hasonló technológiákat alkalmaz olyan személyre szabott hirdetések megjelenítésére, amelyek például a felhasználó böngészési előzményein, előző vásárlásain vagy a belépési adatain alapulnak.

Amikor az SSAB e-marketnig céllal gyűjt információt a Felhasználó böngészésére vonatkozóan, a Felhasználó az SSAB-val történő kapcsolatfelvétel útján bármikor kifogással élhet ez ellen. A kifogásolási joggal kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg alább, a 8. szakaszt.

 

7. SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

A személyes adatokat csak addig kerülnek megőrzésre, amíg arra az ezen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükség van. Ezt követően a személyes adatok eltávolításra kerülnek, kivéve, ha a személyes adatok megőrzését a törvény vagy valamelyik fél jogai, illetve kötelezettségei írják elő.
A megőrzési időszakokra vonatkozó fő szabályok a következők:

 • Az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatok megőrzése az ügyfélkapcsolat idejére történik, majd azt követően addig, ameddig szükséges vagy ameddig a törvény vagy valamelyik fél jogai, illetve kötelezettségei előírják, például számlázási célokból;
 • Az ügyfélszolgálattal, az SSAB-val történt egyéb kommunikációval, a felmérésekkel és a játékokkal kapcsolatosan gyűjtött adatok addig kerülnek megőrzésre, ameddig az a kérdéses ügy kezelése szempontjából szükséges. 
 • Az SSAB törli vagy anonimmá teszi a marketing célokra használt adatokat egy a Felhasználó és az SSAB közötti utolsó kapcsolatfelvételtől számított ésszerű időtartam elteltével, kivéve, ha az adatmegőrzést a törvény vagy valamelyik fél jogai, illetve kötelezettségei írják elő.
 • Amennyiben a Felhasználó kifogással él az adatok marketing céllal történő megőrzése ellen, tekintse meg a Felhasználó jogaival kapcsolatos további információkat alább, a 8. szakaszban.

 

8. A MAGÁNÉLETHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Felhasználónak jogában áll hozzáférni az SSAB által tárolt, róla szóló személyes adataihoz.

A felhasználónak bármikor jogában áll, hogy személyes adatainak javítását, frissítését vagy eltávolítását kérje. Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos információk kifejezetten szükségesek az ezen Nyilatkozatban meghatározott célok teljesítése érdekében, továbbá szükségesek lehetnek a törvényi előírások alapján is. Ezért az ilyen adatok törlése az alkalmazandó jog alapján – amely előírja a kötelező megőrzési időszakokat – nem megengedhető.

A felhasználónak jogában áll kifogással élni azon feldolgozás ellen, amely az SSAB azon jogos érdekén alapul, hogy bármikor hivatkozhat saját helyzetére. Az alkalmazandó adatvédelmi törvény által megkövetelt mértékben a Felhasználóknak jogukban áll az adatfeldolgozást korlátozni.

A felhasználónak joga van az adatok hordozhatóságához, azaz a személyes adatok strukturált, általánosan használt géppel olvasható formában való megszerzéséhez és a személyes adatok más adatkezelőnek történő továbbításához, az alkalmazandó jog által előírt mértékben. Ez kizárólag a Felhasználó által az ügyfélszerződés vagy a Felhasználó beleegyezése alapján biztosított személyes adatokra vonatkozik.

Kérjük, hogy a fent említett jogokkal kapcsolatos kéréseket az SSAB-nak küldjék a következő e-mail címre: [data.privacy(at)ssab.com].

Amennyiben egy Felhasználó úgy véli, hogy problémája van azzal a módszerrel, ahogy az SSAB a Felhasználó személyes adatait feldolgozza, az Európai Unióban/Európai Gazdasági Térségben a Felhasználónak jogában áll panaszt tenni a nemzeti adatvédelmi hatóságnál.

 

9. BIZTONSÁG

Az SSAB ésszerű biztonsági intézkedéseket tart fenn – beleértve a fizikai, elektronikus és eljárásbeli intézkedéseket is – a személyes adatok adatvesztéssel, megsemmisüléssel, visszaélésekkel és jogosulatlan hozzáféréssel vagy nyilvánosságra hozatallal szembeni védelmére. Például, az SSAB azokra felhatalmazott alkalmazottakra és alvállalkozókra korlátozza az ilyen információkhoz való hozzáférést, akiknek a munkaköri leírásuk alapján szükségük van ezen információk megismerése, valamint olyan harmadik fél szolgáltatókra, akik kizárólag az SSAB által adott utasításoknak megfelelően dolgozhatnak fel adatokat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár az SSAB arra törekszik, hogy ésszerű biztonsági intézkedéseket nyújtson a személyes adatokra vonatkozóan, egyetlen biztonsági rendszer sem képes megakadályozni valamennyi lehetséges biztonsági szabályszegést.

 

10. EZEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATRA VONATKOZÓ VÁLTOZÁSOK

Az SSAB módosíthatja ezen Adatvédelmi nyilatkozatot és a kapcsolódó információkat. Az SSAB azt javasolja, hogy a Felhasználók rendszeresen tekintsék át az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy tudomást szerezzenek az esetleges változásokról. Az SSAB mindig feltünteti az Adatvédelmi nyilatkozat dátumát, ami lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy lássák a változásokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az Adatvédelmi nyilatkozat kizárólag tájékoztatási célokat szolgál.
Az SSAB ésszerű és elérhető csatornákon keresztül fogja tájékoztatni a Felhasználókat az esetleges változásokról.

 

11. LÉPJEN KAPCSOLATBA AZ SSAB-VAL

Az SSAB Adatvédelmi nyilatkozatára vagy a kérdéses Felhasználóról az SSAB által tárolt személyes adatokra vonatkozó kérésekkel kapcsolatosan kérjük, lépjen kapcsolatba az SSAB-val a [data.privacy(at)ssab.com] e-mail címen.

***